Šta su prisluskivaci i koja je njihova namena?

 • Prisluakivaci su uređaji koji prenose audi zapis sa mesta primanja ( izvor zvuka ) do mesta slušanja ( prijemno mesto slušanja). 
 • Prisluskivaci mogu biti ograničeni daljinom ( to su obično radio bubice određenog dometa ). 
 • Prisluani uredjaji koji nisu ograničeni daljinom su špijun bubice koje koriste infrastrukturu mobilne telefonije tj. slušanje se obavlja putem mobilnog telefona.
 • Pored uređaja koji samo prenose zvuk od izvora do prijemnog mesta postoje takozvani snimači razgovora koji služe da u određenoj prostoriji ( koja može biti Vaš poslovni prostor, stan, automobili ili bilo koje drugo mesto ) snime audio zapis u određenom trenutku koji je vama interesantan. U zavisnosti od modela snimanja može ići od par sati pa do nekoliko dana. Kod ovih uređaja je bitani kvalitet zapisa i kvalitet završne obrade koj je različit od modela do modela.
 • Osim uređaja koji su namenjeni prostornom prisluskivanju postoje i uređaji čija je namena prisluskivanje fiksnog telefona to su takozvani prisluskivaci sa trajnim napajanjem za prisluskivanje razgovora na fiksnom telefonu. U današnje vreme se pojavila potreba da se zna ko je , kada i sa kim vodi razgovor putem fiksnog telefon. Kod linija sa ADSL internetom ne mogu svi modeli prisluškivača za fiksni telefon da zadovolje kriteriujme kvalitetnog zvuka, jer se javljaju smetnje prilikom snimanje. Postoje uređaji koji nemaju problema sa snimanjem kada je prikačen ADSL internet i koji nemaju nikakve smetnje i poseduju izuzetno kvalitetan zvuk. Kod ovih uređaja vreme trajanja snimanja može biti izuzetno dugo, jer nema praznog hoda snimaju samo otvorenu vezu.

 • Naravno u današnje vreme gde tehnologija veoma brzo napreduje, postoje i software - i za prisluskivanje mobilnog telefona, prisluskivaci ovog tipa predstavljaju potpuno drugu oblast
 • Namena spijun bubice može biti veoma raznovrsna i pre svega zavisi od vaših potreba i načina na koji bi ste vršili prisluskivanje. Pored prostornog prisluskivanja, spijun bubice mogu da prisluskuju razgovore na fiksnom telefonu ili vašem mobilno telefonu, takozvano prisluskivanje mobilnog telefona.
 • Koji ćete uređaj koristiti zavisi pre svega od Vas, neki uređaji su bolji u jednom pogledu a lošiju u drugom. U svakom slučaju pametno je napraviti ravnotežu u biranju uređaja i napraviti najbolji izbor što se tiče odnosa kvaliteta i cene.
Da li je prisluskivanje postalo opravdano i da li prisluskivaci mogu da pomognu ?

 • Ovu odluku svakako treba doneti pojedinac koja spijunska oprema treba da se koristi
 • Neke informacije je svakako potrebno saznati na vreme.
 • Ukoliko imate problema sa mobingom i kako dokazati mobing i sa zlostavljanjem radnika, onda je ovo svakako pravi smer i prvi korak u dokazivanju tako nečega. Ovde prisluskivaci mogu da pomogno u velikoj meri.
 • Ukoliko se , nažalost, pojavio problem droge onda se javlja problem kako saznati da vam se dete drogira.
 • Naravno ponekad je neke informacije potrebno pravilno selektovati.
 • Uveliko se koriste ovi uređaji za snimanje poslovnih sastanaka.
Kako dokazati mobing i zlostavljanje radnika?

 • Najveći problem koji ljudi koji su izloženi mobingu imaju jeste da dokažu isti. U našoj zemlji se obično kaže da su šefovi uvek u pravu i da radnici treba da budu srećni što imaju posao.
 • Prvi korak u dokazivanju mobinga jeste da snimite mobera ,, na delu´´, posle toga dokazivanje ide nešto lakše i uglavnom se završava na internom prezentovanju dokaza moberu. Ako to ne uspe dokaz o zlostavljanu radnika prosleđujete višoj instanci.
 • Koraci u borbi protivm mobera:
 1. Prikupiti što više materijalnih dokaza sa tačnim vremenom i datumom datog događaja.
 2. Ne svetiti se moberu, jer onda sudelujete i nemate pravnog osnova za dalje delovanje.
 3. Uz prisustvo svedoka , treba saopštiti moberu da je njegovo ponašanje neprihvatljivo.
 4. Ako ništa od toga ne pomogne treba obavestiti društvo za borbu protiv mobinga koji će vas dalje uputiti.
Prisluskivaci koji se koriste i druga spijunska oprema :

 • Ovde čemo pobrojati sve prisluskivace koji se koriste na našem tržištu.
 • Prvi i najprodavaniji prisluskivaci cija cena može da znatno varira u zavisnosti od kvaliteta i tehničkih karakteristika uređaja su prisluskivaci koj rade na GSM SIM karticu. U ovoj kategoriji postoje razni modeli ( senzor zvuka, senzor pokreta, prisluskvici sa lociranjem i razni drugi uredjaji )
 • Sledeći po učestalosti su prisluskivaci ili snimaci razgovora sa memerijom.
 • Zatim tu su prisluskivaci za fiksni telefon
 • Programi za prisluskivanje mobilnog telefona.
 • I razni drugi kao i druga spijunska oprema